Tra cứu POP IMAP SMTP trên các email thông dụng

Để các bạn tiện tra cứu POP IMAP SMTP khi cài đặt email về các ứng dụng quản lý mail trên máy tính. Thư viện hay đã tổng hợp toàn bộ thông tin máy chủ POP IMAP SMTP trên các email thông dụng nhất hiện nay đó là: Gmail, Outlook Office 365, Yahoo, Zoho Mail, iCloud Mail, Yandex.

Tra cứu POP IMAP SMTP trên các email thông dụng

Tra cứu POP IMAP SMTP:

Gmail

1. Thiết lập POP/IMAP trên Gmail

Truy cập vào Gmail:

 1. Cài đặt Cài đặtsau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
 2. Nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 3. Trong mục “Truy cập IMAP”, hãy chọn Bật IMAP.
 4. Trong phần “Tải xuống POP”, hãy chọn Bật POP cho tất cả thư hoặc Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

2. Thông tin các máy chủ POP IMAP SMTP trên Gmail

Máy chủ POP

 • pop.gmail.com
 • Yêu cầu SSL: Có
 • Cổng: 995

Máy chủ IMAP

 • imap.gmail.com
 • Yêu cầu SSL: Có
 • Cổng: 993

Máy chủ SMTP

 • smtp.gmail.com
 • Yêu cầu SSL: Có
 • Yêu cầu TLS: Có (nếu có)
 • Yêu cầu xác thực: Có
 • Cổng cho SSL: 465
 • Cổng cho TLS/STARTTLS: 587

Outlook

1. Thiết lập POP/IMAP trên Outlook

 1. Chọn Cài đặt Cài đặtXem tất cả cài đặt Outlook > thư > đồng bộ email.
 2. Trong POP và IMAP, chọn  trong Cho phép các ứng dụng và thiết bị sử dụng POP.
 3. Chọn Lưu.

2. Thông tin các máy chủ POP IMAP SMTP trên Outlook

Máy chủ POP

 • outlook.office365.com
 • Phương pháp mã hóa TLS
 • Cổng POP 995

Máy chủ IMAP

 • outlook.office365.com
 • Phương pháp mã hóa TLS
 • Cổng 993

Máy chủ SMTP

 • smtp-mail.outlook.com
 • Cổng 587
 • Phương pháp mã hóa STARTTLS

Yahoo

1. Thiết lập POP/IMAP trên Yahoo

Yahoo đã mở sẵn chức năng sử dụng POP/IMAP.

2. Thông tin các máy chủ POP IMAP SMTP trên Yahoo

Máy chủ POP

 • pop.mail.yahoo.com
 • Cổng – 995
 • Yêu cầu SSL – Có

Máy chủ IMAP

 • imap.mail.yahoo.com
 • SSL: Có
 • Cổng: 993

Máy chủ SMTP

 • smtp.mail.yahoo.com
 • Cổng – 465 hoặc 587
 • Yêu cầu SSL – Có
 • Yêu cầu TLS – Có (nếu có)
 • Yêu cầu xác thực – Có

Zoho Mail

1. Thiết lập POP/IMAP trên Zoho Mail

 1. Trong email đi tới Thiết lập ​Cài đặt
 2. Điều hướng đến Tài khoản mail  >> Truy cập POP 
 3. Bạn có thể bật quyền truy cập POP ở hai chế độ
  • Tất cả các email  – Để bật quyền truy cập POP cho tất cả các email trong tài khoản – Tất cả các email sẽ được tải xuống bởi ứng dụng khách POP mà bạn định cấu hình.
  • Email đến từ bây giờ – Bật quyền truy cập POP cho các email đến từ thời điểm người dùng bật quyền truy cập POP (chỉ những email mới hơn mới được tải xuống ứng dụng khách POP mà bạn định cấu hình).
 4. Điều hướng đến Tài khoản mail  >> Truy cập IMAP >> Chọn IMAP Access

2. Thông tin các máy chủ POP IMAP SMTP trên Zoho Mail

Máy chủ POP

Người dùng cá nhân có địa chỉ email username@zoho.com

 • pop.zoho.com
 • Cổng: 995
 • Yêu cầu SSL: Có

Người dùng tổ chức có địa chỉ email theo tên miền you@yourdomain.com

 • poppro.zoho.com
 • Cổng: 995
 • Yêu cầu SSL: Có

Máy chủ IMAP

Người dùng cá nhân có địa chỉ email username@zoho.com

 • imap.zoho.com
 • Cổng: 993
 • Yêu cầu SSL: Có

Người dùng tổ chức có địa chỉ email theo tên miền you@yourdomain.com

 • imappro.zoho.com
 • Cổng:  993
 • Yêu cầu SSL:  Có

Máy chủ SMTP

Người dùng cá nhân có địa chỉ email username@zoho.com

 • smtp.zoho.com
 • Cổng: 465 với SSL hoặc
 • Cổng: 587 với TLS
 • Yêu cầu xác thực – Có

Người dùng tổ chức có địa chỉ email theo tên miền you@yourdomain.com

 • smtppro.zoho.com
 • Cổng:  465  với  SSL  hoặc
 • Cổng:  587  với TLS
 • Yêu cầu xác thực – Có

iCloud Mail

Thông tin các máy chủ POP IMAP SMTP trên iCloud Mail

Máy chủ POP

iCloud không hỗ trợ POP.

Máy chủ IMAP

 • imap.mail.me.com
 • Yêu cầu SSL: Có (Nếu bạn thấy thông báo lỗi khi sử dụng SSL, hãy thử sử dụng TLS thay thế)
 • Cổng: 993

Máy chủ SMTP

 • smtp.mail.me.com
 • Yêu cầu SSL: Có (Nếu bạn thấy thông báo lỗi khi sử dụng SSL, hãy thử sử dụng TLS hoặc STARTTLS thay thế)
 • Cổng: 587
 • Yêu cầu xác thực – Có

Yandex

Thông tin các máy chủ POP IMAP SMTP trên Yandex

Máy chủ POP

 • pop.yandex.com
 • Cổng: 995
 • Yêu cầu SSL – Có

Máy chủ IMAP

 • imap.yandex.com
 • Cổng: 993
 • Yêu cầu SSL – Có

Máy chủ SMTP

 • smtp.yandex.com
 • Yêu cầu SSL – Có
 • Cổng: 465

Nếu Bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Mình một ly cà phê nhé!

5/5 - (9 bình chọn)

Viết một bình luận