RunAsTool – Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

Làm cách nào để chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User? Làm cách nào để chạy ứng dụng với quyền Administrator? Những bạn là quản trị viên hệ thống mạng công ty (IT System) thường sẽ tìm kiếm nhiều về những từ khóa như thế này.

Thông thường trong hệ thống mạng doanh nghiệp sử dụng môi trường Domain Controller, để áp dụng chính sách bảo mật thông tin thì người dùng máy tính không được IT cấp quyền sử dụng cao nhất. Khi đó các ứng dung, phần mềm trên máy tính người dùng chỉ được khởi chạy trên quyền User. Nhưng có một vấn đề xảy ra là một số ứng dụng, phần mềm đặc biệt yêu cầu cần chạy với quyền Administrator thì mới sử dụng được. Vậy để giải quyết vấn đề này Thư viện hay chia sẻ cho các bạn cách sử dụng RunAsTool để chạy quyền Run as administrator phần mềm, ứng dụng trên máy tính User.

Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User bằng RunAsTool

Bước 1: Download RunAsTool

Tải về/Download RunAsTool tại đây. Và giải nén để sử dụng.

Bước 2: Chạy ứng dụng RunAsTool

1. Khởi chạy RunAsTool cho Windows 32 bit và RunAsTool_x64 cho Windows 64 bit. Ứng dụng RunAsTool có thể chạy sử dụng ngay không cần phải cài đặt.

2. Nhập mật khẩu của user Administrator trên phần mềm RunAsTool để có quyền cao nhất khởi chạy các ứng dụng khác.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

Bước 3: Chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính

1. Vào File -> Chọn Add File.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

2. Trỏ tới file cài đặt của phần mềm cần chạy -> Chọn phần mềm -> Open. Ở ví dụ này chúng tôi trỏ tới phần mềm Chrome.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

3. Sau khi phần mềm được add vào RunAsTool, Chuột phải vào phần mềm -> Chọn Run File. Để cho phần mềm khởi chạy lên sau đó bạn tắt phần mềm đi và đóng luôn cửa sổ RunAs Tool.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

4. Tiếp theo bạn mở lại RunAs Tool, chúng ta sẽ thấy không cần phải nhập mật khẩu Administrator nữa và trên RunAs Tool chỉ hiện thị ứng dụng, phần mềm chúng ta đang cài đặt. Bạn chuột phải vào phần mềm chọn Create Shorcut.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

5. Đặt một tên mới cho phần mềm để tránh trùng với tên gốc và lưu Shorcut ra màn hình Desktop để User dễ dàng sử dụng phần mềm.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

6. Như vậy chúng ta đã cài đặt phần mềm để chạy ứng dụng với quyền Administrator thành công. Bây giờ User chỉ cần mở phần mềm vừa tạo bằng cách thông thường là nhấp đúp chuột trái vào phần mềm là đã khởi chạy quyền Run as administrator.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

Bước 4: Thay đổi, chỉnh sửa cài đặt lại phần mềm trên RunAsTool

1. Chọn vào File -> Launch Edit Mode để chỉnh sửa cấu hình.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

2. RunAsTool sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu Administrator để xác thực lại quyền.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

3. Để xóa phần mềm đã cài đặt, bạn chuột phải vào phần mềm -> Chọn Remove hoặc Remove All để xóa toàn bộ phần mềm.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

4. Hoặc vào File -> Remove Data And Exit để xóa toàn bộ phần mềm đã cấu hình và xóa luôn cả RunAsTool.

RunAsTool - Cách chạy Run as administrator phần mềm trên máy tính User

Như vậy bài viết hướng dẫn sử dụng RunAsTool để chạy Run as administrator phần mềm, ứng dụng trên máy tính User đã kết thúc, chúc các bạn thực hiện thành công.


Nếu Bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Mình một ly cà phê nhé!

5/5 - (4 bình chọn)

Viết một bình luận