Group Policy Object (GPO) là gì?

Bài viết này chúng ta cũng tìm hiểu về Group Policy là gì? Group Policy Object (GPO) là gì? GPO hoạt động như thế nào? và ứng dụng của GPO trên Active Directory (AD)? 1. Group Policy là gì? Group Policy là tập hợp các … Xem thêm