Group Policy Object áp Proxy từ DC xuống Client

Nếu hệ thống mạng công ty của bạn có Proxy Server, thì chắc chắn cách sử dụng Group Policy Object áp Proxy từ DC xuống Client là phương pháp nhanh nhất để cấu hình cho toàn bộ máy tính Client sử dụng internet phải đi qua Proxy Server.

Hướng dẫn tạo Group Policy Object (GPO) áp Proxy từ DC xuống Client được Thư viện hay thực hiện trên phiên bản Windows Server 2019, các bạn cũng có thể áp dụng cho các phiên bản Windows Server 2016 2012. Cơ bản cách làm trên các bản Windows Server đều giống nhau.

Các bước tạo Group Policy Object áp Proxy từ DC xuống Client

1. Trên Server Manager\Dashboard truy cập Tools -> Group Policy Management.

Group Policy Object áp Proxy từ DC xuống Client

2. Tạo GPO với tên Enable Proxy Server (đặt tên tùy ý) trong OU chứa các User mà bạn muốn cho sử dụng Proxy -> Chuột phải chọn Edit.

Group Policy áp Proxy từ DC xuống Client

3. Trên Group Policy Management Editor -> User Configuration\ Preferences\ Windows  Settings\ Registry -> New -> Registry Item. Tạo 3 Registry Item như sau:

a. Registry Item 1:

 • Action: Update
 • Hive: HKEY_CURRENT_USER
 • Key path:  Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 • Value name: ProxyEnable
 • Value type: REG_DWORD
 • Value data: 00000001
 • Base: Decimal
Registry Item 1

b. Registry Item 2:

 • Action: Update
 • Hive: HKEY_CURRENT_USER
 • Key path: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 • Value name: ProxyServer
 • Value type: REG_SZ
 • Value data: IP proxy:Port (Nhập thông tin IP và Port Proxy Server)
Registry Item 2

c. Registry Item 3:

 • Action: Update
 • Hive: HKEY_CURRENT_USER
 • Key path: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 • Value name: ProxyOverride
 • Value type: REG_SZ
 • Value data: Các domain bỏ qua proxy (phân tách bắng dấu “;”)
Registry Item 3

d. Kết quả sau khi tạo xong 3 Registry Item

Group Policy Object áp Proxy từ DC xuống Client

Thực hiện xong bước 3 bạn đã hoàn thành tạo Group Policy Object áp Proxy từ DC xuống Client. Khởi động lại máy tính End user hoặc trên máy End user vào CMD gõ lệnh “gpupdate /force”. Sau đó truy cập vào Start -> Settings -> Proxy, mục Use a proxy server đã được bật On và có thông tin IP, Port Proxy Sever bạn đã cài đặt, nhưng hiện tại User vẫn có thể tự ý tắt được cài đặt Proxy Server nên các bạn cần thực hiện thêm bước 4.

4. Chặn không có phép User sửa proxy trên máy tính.

Thực hiện tiếp trên Group Policy Management Editor. Vào User Configuration\ Policies\ Administrative Templates…\ Windows Components\ Internet Explorer.

Chọn Enabled tính năng Prevent changing proxy settings.

Group Policy áp Proxy từ DC xuống Client

Khởi động lại máy tính End user hoặc trên máy End user vào CMD gõ lệnh “gpupdate /force”. Sau đó truy cập vào Start -> Settings -> Proxy, các bạn sẽ thấy mục Use a proxy server sẽ bị ẩn không cho phép User tự chỉnh sửa. Chúc các bạn thực hiện thành công.


Nếu Bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Mình một ly cà phê nhé!

5/5 - (4 bình chọn)

Viết một bình luận