Group Policy Object map ổ đĩa File Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Group Policy Object map ổ đĩa File Server trên Domain Controller Windows Server xuống máy tính End user.

Tính năng GPO này cần áp dụng khi công ty của bạn có hệ thống File Server lưu trữ dữ liệu tập trung và cần map ổ đĩa mạng File Server cho tất cả các máy tính End user. Trường hợp công ty chỉ có ít máy tính thì các bạn IT có thể đi cài đặt thủ công, nhưng với hệ thống hàng chục hàng trăm máy tính thì Group Policy sẽ hỗ trợ các bạn cài đặt nhanh hàng loạt máy tính trong tích tắc.

Chúng tôi thực hiện hướng dẫn trên phiên bản Windows Server 2019, các bạn cũng có thể áp dụng cho các phiên bản Windows Server 2016 2012. Cơ bản cách làm trên các bản Windows Server đều giống nhau.

Hướng dẫn tạo Group Policy Object map ổ đĩa File Server

1. Trên Server Manager\Dashboard truy cập Tools -> Group Policy Management.

Group Policy Object map ổ đĩa File Server

2. Tạo GPO với tên Map File Server (đặt tên tùy ý) trong OU chứa các User mà bạn muốn cài đặt ổ đĩa File Server -> Chuột phải chọn Edit.

Group Policy map ổ đĩa File Server

3. Trong Group Policy Management Editor truy cập -> User Configuration\ Policies\ Windows Settings\ Scripts (Logon/Logoff) -> Logon.

Group Policy map ổ đĩa File Server

4. Truy cập vào Logon (Logon Properties) -> Chọn Show Files để truy cập tới folder Logon

Ví dụ: Đường dẫn tới File Server công ty của bạn là “\\server\fileserver”.

Trong folder Logon tạo file Scrip.bat với nội dung như sau:

net use M: \\server\fileserver
Group Policy map ổ đĩa File Server

5. Trong Logon Properties -> Add -> Browse tới file Scrip.bat-> OK -> OK.

Group Policy map ổ đĩa File Server

6. Khởi động lại máy tính End user hoặc trên máy End user vào CMD gõ lệnh “gpupdate /force” và xem kết quả. Máy tính đã có thêm một ổ đĩa File Server trong This PC.

Group Policy Object map ổ đĩa File Server

Như vậy quá trình thực hiện tạo Group Policy Object (GPO) map ổ đĩa File Server đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công.


Nếu Bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Mình một ly cà phê nhé!

5/5 - (4 bình chọn)

Viết một bình luận