Khắc phục lỗi app can’t be opened using the built-in administrator account

Khi các bạn sử dụng Windows 10 cố gắng mở một ứng dụng nhưng lại nhận được thông báo app “Can’t be opened using the built-in administrator account” thì sẽ cảm thấy rất bực bội phải không? Chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề trên bằng 2 cách như sau.

Khắc phục lỗi app can’t be opened using the built-in administrator account

Các cách khắc phục lỗi “Can’t be opened using the built-in administrator account”

Cách 1: Áp dụng cho phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education

can’t be opened using the built-in administrator account
Fix lỗi bằng cách truy cập Local Security Policy
  • Vào Run gõ từ khóa secpol.msc để truy cập trình quản lý Local Security Policy
  • Điều hướng đến Local Policies/Security Options -> “User Account Control Admin Approval Mode for the Built-in Administrator account“
  • Đặt giá trị thành Enable và khởi động lại máy tính

Cách 2: Áp dụng cho tất cả các phiên bản Windows 10

can’t be opened using the built-in administrator account
Fix lỗi bằng cách truy cập Registry editor
  • Vào Runregedit để truy cập vào trình quản lý Registry editor
  • Điều hướng tới HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System
  • Tạo một DWORD 32-bit mới có tên FilterAdministratorToken. Đặt giá trị =1
  • Khởi động lại máy tính

Như vậy quá trình khắc phục lỗi app “Can’t be opened using the built-in administrator account” đã hoàn thành.


Nếu Bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Mình một ly cà phê nhé!

5/5 - (29 bình chọn)

Viết một bình luận