GPO deploy Zabbix Agent trên DC

GPO deploy Zabbix Agent trên DC là phương pháp sử dụng Group Policy Object trên Domain Controller để cài đặt tự động Zabbix Agent xuống máy tính người dùng. Đây là giải pháp nhanh nhất để các bạn IT System Admin có thể triển khai giám sát máy tính Client tự động hàng loạt mà không phải đi cài đặt thủ công.

Các bước thực hiện tạo GPO deploy Zabbix Agent

1. Tải về Zabbix Agent gói Archive

  1. Download Zabbix Agent tại đây: https://www.zabbix.com/download_agents
  2. Lựa chọn phiên bản Zabbix Agent x86 hoặc x64 theo phiên bản Windows máy tính client đang sử dụng
  3. Tải gói Archive (theo hình dưới)
GPO deploy Zabbix Agent trên DC

2. Di chuyển Zabbix Agent đã tải về vào một folder, chia sẻ folder với Everyone quyền Read

Lấy ví dụ thực tế chúng tôi đang triển khai: Thực hiện cài đặt Zabbix Agent x64. Trên AD tạo folder Software, chia sẻ folder này với Everyone quyền Read.

Copy folder binconf trong Zabbix Agent vào: “Software\zabbix\x64”

3. Tạo file script

Tạo một file script tên “ZabbixAgent.bat” với nội dung:

@ECHO OFF

if exist "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf" goto END
if not exist "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf" goto INSTALL

:INSTALL
MD "C:\Program Files\Zabbix Agent"
COPY \\20.10.48.8\Software\zabbix\x64\bin\zabbix_agentd.exe "C:\Program Files\Zabbix Agent"
COPY \\20.10.48.8\Software\zabbix\x64\bin\zabbix_get.exe "C:\Program Files\Zabbix Agent"
COPY \\20.10.48.8\Software\zabbix\x64\bin\zabbix_sender.exe "C:\Program Files\Zabbix Agent"
COPY \\20.10.48.8\Software\zabbix\x64\conf\zabbix_agentd.conf "C:\Program Files\Zabbix Agent"
echo Hostname=%computername% >> "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf"
echo HostMetadata=Windows >> "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf"
echo Server=20.10.48.19 >> "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf"
echo StartAgents=10 >> "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf"
echo ServerActive=20.10.48.19 >> "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf"
echo LogFile=C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.log >> "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf"
echo Timeout=5 >> "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf"
GOTO INSTALL_AGENT

:INSTALL_AGENT
echo Installing Zabbix agent service
cd C:\Program Files\Zabbix Agent
zabbix_agentd.exe --config "C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf" --install
GOTO START_AGENT

:START_AGENT
echo Starting Zabbix agent
net start "Zabbix agent"
EXIT

Các bạn xem nội dung file script sẽ hiểu hết ý nghĩa trên đó, nếu chổ nào không hiểu thì để lại bình luận dưới bài viết, Thư viện hay sẽ giải đáp cho các bạn.

4. Tạo GPO với tên Deploy Zabbix Agent vào OU chứa Computer cần cài đặt Agent

Edit GPO -> Trong Group Policy Management Editor truy cập -> Computer Configuration\ Policies\ Windows Settings\ Scripts (Startup/Shutdown) -> Vào Startup.

Chọn Show Files và Copy file script “ZabbixAgent.bat” vào folder Startup.

Tiếp tục trong Startup Properties -> Add -> Browse tới file  ZabbixAgent.bat -> OK -> OK.

5. Khởi động lại máy tính người dùng

Sau khi khởi động lại máy tính Client và kiểm tra xem, chúng ta có thể thấy Zabbix Agent đã được cài đặt thành công.

6. Mở port firewall để Zabbix Agent kết nối Zabbix Server

Cho phép mở cổng Zabbix TCP 10050 trên filewall các máy tính client tự động bằng Group Policy Object (GPO) Firewall trên Domain Controller, các bạn tham khảo bài viết.

Chúc các bạn thực hiện các bước thực hiện tạo GPO deploy Zabbix Agent.

Nếu Bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Mình một ly cà phê nhé!

5/5 - (8 bình chọn)

Viết một bình luận