Cài đặt Zabbix agent trên Windows và giám sát bằng Zabbix server

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Zabbix agent trên Windows và khai báo máy Windows đó lên hệ thống Zabbix server giám sát.

Zabbix agent là một ứng dụng dùng để thu thập các dữ liệu hiệu suất từ hệ điều hành như: CPU, Ram, Ổ cứng, Card mạng… và chuyển tiếp nó đến Zabbix server để lưu trữ và hiển thị. Zabbix agent có thể chạy được trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Bước 1: Tải về Zabbixagents.MSI

Windows Zabbix Agent cho WindowsTải xuống: 64-bit hoặc 32-bit

Hoặc truy cập: https://www.zabbix.com/download_agents để tải về bản Zabbix Agent mới nhất.

Bước 2: Cài đặt Zabbix agent trên Windows

Nhấp đúp vào file cài đặt Zabbix agents mới tải về, chọn Next -> Next.

Cài đặt Zabbix agent trên Windows

Bước nhập thông tin:

  • Host name: Tên máy chủ đang cài Zabbix agent
  • Zabbix server IP/DNS: Nhập địa chỉ IP hặc DNS của Zabbix server
  • Port: Để mặc định 10050
  • Server or Proxy: Để IP hoặc DNS của Zabbix server
  • Check vào ô Add agent location to the PATH
Cài đặt Zabbix agent trên Windows

Các bước còn lại tiếp tục chọn Next -> Install -> Finish.

Bạn không cần phải định cấu hình firewall Windows theo cách thủ công vì trình cài đặt MSI sẽ tự động thêm quy tắc tường lửa để cho phép cổng Zabbix TCP 10050.

Bước 3: Kiểm tra Zabbix agent đã hoạt động trên máy chủ Windows hay chưa

Vào Run“services.msc” tìm xem trạng thái “Zabbix Agent”

Kiểm tra Zabbix agent đã hoạt động

Bổ sung các lệnh CMD (chạy quyền Administrator)

Lệnh dừng/ chạy Zabbix agent:

net stop "Zabbix Agent"
net start "Zabbix Agent"

Lệnh kiểm tra trạng thái Zabbix agent:

sc query "Zabbix Agent" | findstr /i "STATE"

Bước 4: Thêm máy Windows vào Zabbix server để theo dõi giám sát

a. Tạo một Host group

Tạo một Host group để nhóm các host vào một group cho dễ quản lý

Vào Configuration -> Host groups -> Create host group

Điền tên Group name -> Add

Thêm máy Windows vào Zabbix server
b. Thêm host Windows

Vào Configuration -> Hosts -> Create host

Cài đặt Zabbix agent trên Windows và giám sát bằng Zabbix server
  • Điền tên Host name đã khai báo khi cài Zabbix agent
  • Add Groups mới tạo
  • Địa chỉ IP hoặc DNS máy Windows

Chuyển qua tab Templates chọn Link new templates “Template OS Windows by Zabbix agent” -> Add

Quá trình thêm thiết bị chạy hệ điều hành Windows vào Zabbix server theo dõi, giám sát đã hoàn thành.

Bước 5: Kiểm tra Zabbix Agent đã khai báo thông tin về Zabbix server hay chưa

Để biết Zabbix Agent đã khai báo thông tin về Zabbix server hay chưa, có hoạt động bình thường hay không bằng cách, chờ 5 đến 10 phút sau quá trình khai báo host chúng ta thực hiện:

Vào Monitoring -> Latest data -> Chọn host vừa cài đặt -> Apply

Kiểm tra Zabbix Agent đã khai báo thông tin

Xem kết quả ở cột Last check (thời gian cập nhật) và Last value (thông số hiệu suất) xem các thông tin có được cập nhật hay không, nếu chúng được cập nhật thì bạn đã khai báo host lên Zabbix server thành công.

Bước 6: Cấu hình mã hóa PSK trên Zabbix Agent

Zabbix hỗ trợ trao đổi thông tin mã hóa giữa Zabbix agent với Zabbix server bằng giao thức Transport Layer Security (TLS) v.1.2. Trong bước này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mã hóa pre-shared key (PSK).

Cách cấu hình mã hóa PSK trên Zabbix Agent đã được cài đặt

a. Tạo khóa PSK

Tạo khóa PSK 256-bit (32 byte) bằng lệnh openssl trên Zabbix server

$ openssl rand -hex 32
1b38eac9d870a319f201fb1da989c081faba993e3d91940193224a100cdcdb86

Trên máy Windows, tạo file mới “ZabbixAgentPSK.txt” trong thư mục “C:\Program Files\Zabbix Agent” và đặt khóa PSK trên vào dòng đầu tiên của file. Nhớ lưu file trước khi đóng.

b. Cấu Zabbix agent để hỗ trợ PSK

Mở file “C:\Program Files\zabbix\zabbix_agentd.conf” bằng Notepad ++ và thêm code này vào bất kỳ đâu trong file.

TLSConnect=psk
TLSAccept=psk
TLSPSKFile=C:\Program Files\zabbix\ZabbixAgentPSK.txt
TLSPSKIdentity=ZBX-AGENT-PSK-ID

Giá trị TLSPSKIdentity có thể đặt tùy ý của các bạn -> Khởi động lại Zabbix agent.

c. Bật mã hóa PSK trên Zabbix server

Truy cập vào Configuration -> Hosts -> Tên máy Windows -> Encryption -> PSK.

Connections from host: Tick chọn PSK

Nhập thông tin PSK identity và PSK đã cấu hình ở bước 6a và 6b vào -> Update.

Quá trình cấu hình mã hóa PSK cho Zabbix đã hoàn thành.


Nếu Bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Mình một ly cà phê nhé!

5/5 - (2 bình chọn)

Viết một bình luận