Cài đặt Zabbix trên CentOS

Bài viết hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt Zabbix trên CentOS. Zabbix server có thể cài đặt trên bất kỳ bản Linux nào, trong hướng dẫn này Thư viện hay sẽ thực hiện hướng dẫn cài đặt bản Zabbix 5.0 LTS hoặc Zabbix 5.4 Standard trên CentOS … Xem thêm