Từ vựng tiếng Anh về phim ảnh

Xem phim ảnh bằng tiếng Anh là một trong những phương pháp học tiếng Anh rất hiệu quả, không những giúp bạn giảm căng thẳng trong cuộc sống, giải trí lúc rảnh rỗi mà bạn còn tiếp thu được nhiều từ vựng mới, cải thiện kỹ năng nghe… Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng Anh về phim ảnh thông dụng nhất, các bạn học tiếng Anh cùng Thư viện hay nha.

Từ vựng tiếng Anh về phim ảnh

Từ vựng tiếng Anh về phim ảnh

 1. Cast – /kɑ:st/ – dàn diễn viên
 2. Character – /’kæriktə/ – nhân vật
 3. Cinema – /ˈsɪnəmə/ – rạp chiếu phim
 4. Cinematographer – /’sinimə tɔgrəfə/ – người chịu trách nhiệm về hình ảnh
 5. Cameraman – /’kæmərə mæn/ – người quay phim
 6. Background – /’bækgraund/ – bối cảnh
 7. Director – /di’rektə/ – đạo diễn
 8. Entertainment – /,entə’teinmənt/ – giải trí
 9. Extras – /’ekstrə/ – diễn viên quần chúng
 10. Film review – /film ri’vju:/ – bài bình luận phim
 11. Film critic – /film ‘kritik/ – người phê bình phim
 12. Film premiere – /film ‘premjrə/ – buổi công chiếu phim
 13. Film buff – /film bʌf/ – người am hiểu về phim ảnh
 14. Plot – /plɔt/ – cốt truyện
 15. Script – /script/ – kịch bản
 16. Scene – /si:n/ – cảnh quay
 17. Screen – /skri:n/ – màn ảnh, màn hình
 18. Scriptwriter – /script ‘raitə/ – nhà biên kịch
 19. Movie star – /’mu:vi stɑ:/ – minh tinh màn bạc
 20. Movie maker – /’mu:vi ‘meikə/ – nhà làm phim
 21. Main actor – /mein ‘æktə/ – nam diễn diên chính
 22. Main actress – /mein ’æktris/ – nữ diễn diên chính
 23. Producer – /producer/ – nhà sản xuất phim
 24. Trailer – /’treilə/ – đoạn giới thiệu phim
 25. Subtitle – /ˈsʌbtaɪtl/: phụ đề
 26. Action movie – /’ækʃn /’mu:vi/ – phim hành động
 27. Adventure movie – /əd’ventʃə ‘mu:vi/ – phim phiêu lưu, mạo hiểm
 28. Cartoon – /kɑ:’tu:n/ – phim hoạt hình
 29. Comedy – /’kɔmidi/ – phim hài
 30. Drama movie – /’drɑ:mə ‘mu:vi/ – phim chính kịch
 31. Documentary – /’dɔkju’mentəri/ – phim tài liệu
 32. Family movie – /’fæmili ‘mu:vi/ – phim gia đình
 33. Horror movie – /’hɔrə/ – phim kinh dị
 34. Historical movie – /his’tɔrikəl/ – phim cổ trang
 35. Musical movie – /’mju:zikəl /’mu:vi/ – phim ca nhạc
 36. Romance movie – / rə’mæns ‘mu:vi/ – phim tâm lý tình cảm
 37. Science fiction movie /’saiəns’fikʃn ‘mu:vi/ – phim khoa học viễn tưởng
 38. Tragedy movie – /’trædʤidic ‘mu:vi/ – phim bi kịch
 39. Kungfu movie – /ˌkʌŋ ˈfuː ˈmuːviz/ – phim võ thuật, kiếm hiệp
 40. War movie – /wɔːr ˈmuːvi/ – phim chiến tranh
 41. Crime movie – /kraɪm ˈmuːvi/ – phim hình sự
 42. Silent movie /ˈsaɪlənt ˈmuːvi/ – phim câm
 43. Dubbed movie /dʌbd ˈmuːvi/ – phim lồng tiếng/thuyết minh

Hi vọng, những từ vựng tiếng Anh về phim ảnh này sẽ giúp bạn có động lực xem nhiều phim tiếng Anh hơn, để cải thiện việc học ngôn ngữ tiếng Anh của bạn.

5/5 - (1 bình chọn)

Viết một bình luận