Nhận biết từ loại trong tiếng Anh

Nắm bắt được một từ thuộc loại từ ngữ nào sẽ giúp cho bạn sử dụng tiếng Anh tốt hơn. Tuy vậy việc phân biệt các từ loại trong tiếng anh khá phức tạp khiến cho người học bối rối. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhận biết từ loại trong tiếng Anh cho từng loại từ khác nhau.

Nhận biết từ loại trong tiếng Anh

Các từ loại trong tiếng Anh

Danh từ

Danh từ dùng để chỉ người, địa điểm, sự vật, ý tưởng, khái niệm, …. (Ví dụ: cat, man, Viet Nam, house, anger…)

Đại từ

Đại từ là một từ có thể được dùng thay thế cho danh từ trong câu, tránh sự lặp lại của danh từ (Ví dụ: I, you, he, she, it, we, they).

Động từ

Động từ là một từ dùng để mô tả một hành động (walk, sing, eat…) hoặc một trạng thái (is, appear, think…)

Tính từ

Tính từ là một từ mô tả hoặc bổ nghĩa cho một danh từ hoặc đại từ, chỉ ra những thứ như kích thước, hình dáng, màu sắc (Ví dụ:  weak, fast, big…)

Trạng từ

Trạng từ là một từ mô tả hoặc bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. (Ví dụ: quickly, exceptionally, sadly…)

Giới từ

Giới từ là một từ thể hiện mối quan hệ giữa hai sự vật trong câu. (Ví dụ: on the tree, at noon, with the baby)

Liên từ

Liên từ là một từ được sử dụng để kết nối hai phần có liên quan của một câu. Những phần này có thể là mệnh đề (I want to play baseball, but it is raining), hoặc các phần nhỏ hơn của câu như tính từ, trạng từ, danh từ, động từ, v.v. (fancy and expensive, silently but powerfully, kicking and screaming). Thán từ – Thán từ là những từ ngữ được sử dụng với mục đích dùng để bộc lộ cảm xúc của người nói. Loại từ này không có giá trị về mặt ngữ pháp, tuy nhiên lại được sử dụng rất phổ biến, nhất là trong văn nói.(Ví dụ: wow, oh, ouch…)

5/5 - (7 bình chọn)

Viết một bình luận